Как да направя проект?

Всяка твоя добра идея за студентска инициатива, проект или кампания може да бъде подкрепена от  АСМБ-СУ.

Процедурата за кандидатстване е в няколко стъпки:

  1. Описване на проекта по образец-формуляр (който може да си набави от този линк - ТУК или от секция Downloads ) в подробности – бюджет на проекта, набелязани цели и план за осъществяването им.
  2. Подаване на проекта в офиса на АСМБ-СУ на хартиен преносител и/или в електронен вид на адрес: [email protected]
  3. Разглеждане на проекта на следващия Управителен съвет
    • ОДОБРЕН проектът се придвижда до съответния Комитет в АСМБ-СУ.
    • ОТХВЪРЛЕН проектът може да се внесе наново, но само след съществени промени
  4. След реализацията на проекта – вносителят му трябва да представи устен и писмен по образец-формуляр(който може да се набави от този линк- ТУК или от Downloads секция) за разходите,целта и ефекта на проекта пред Управителен съвет.

Не се колебайте, потърсете нашето съдействие. Чрез тези проекти Вие добринасяте за развитието и усъвършенстването на учебния процес.