Асоциация на студентите по медицина в България - Софийски университет

Category: За нас

Информация за АСМБ-СУ

Кои сме ние?

Асоциацията на студентите по медицина – Софийски университет е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел. Сред основните й цели са да представя студентите по медицина пред всички държавни и частни структури в България, Европа и Света. АСМБ-СУ дава възможност на студентите по медицина да приложат знанията и уменията си в опит да подобрят здравната култура на обществото ни. Организацията допринася за подобряването на квалификацията на студентите по медицина в България чрез възможностите за развитие на задълбочена общомедицинска култура и шансовете за професионално развитие.

Като бъдещ член на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) и International Federation Of Medical Students’ Assоciations (IFMSA),  АСМБ-СУ ще има патнъори във почти всички медицински факултети в България, Европа по Света.

С какво се занимаваме всъщност?

 • Организиране на едномесечни обменни програми и стажове с университети в чужбина.
 • Провеждане на здравни кампании с насоченост към проблемите на общественозначимите заболявания и общественото здраве, например кампании, свързани със СПИН, хипертония, туберкулоза, неопластични заболявания, ХОББ, редки болести; кампании, свързани с човешки права и мир, благотворителни кампании и много други.
 • Организиране на студентски и международни конференции.
 • Участие в международни и национални форуми на студентите по медицина.
 • Организиране на екскурзии, купони.
 • Издаване на студентско списание.

Ако станеш част от нашата организация, освен възможността да срещнеш много и интересни хора, ще спечелиш още:

 • Възможност за пътуване в чужбина при минимални разходи!
 • Допълнителна медицинска квалификация, опит, богато CV!
 • Възможност за научна работа и изяви!
 • Самочувствие, че можеш, че знаеш и че медицината не е само четене на дебели книги, а начин на мислене и начин на живот!
 • Много, много забавление!

Искаш да станеш член?

Член може да бъде всеки студент по медицина в България, независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност. Всеки член има право да участва във всички дейности на Асоциацията и в нейното управление и развитие, като избира и бъде избиран в органите на АСМБ. За да станеш член, трябва да изтеглиш молба за членство от този адрес (в PDF формат), да я попълниш и да я предадеш в стая номер 3 в Деканата на Медицински факултет на ул. Козяк 1 или в офиса на АСМБ-СУ.

 • Добре дошли!

  Добрe дошли в сайта на Асоциацията на студентите по медицина в България към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тук ще откриете информация и новини за дейността и кампаниите на организацията.
 • Искате да станете член?

  Всички студенти по медицина могат да станат членове на АСМБ-СУ. Трябва да изтеглите молба за членство от този адрес (PDF формат), да я принтирате, попълните и да я предадете в стая номер 3 в Деканата на Медицински факултет (ул. Козяк 1) или в офиса на АСМБ-СУ.
 • Искате да предложите проект или кампания?

  За да предложите проект, може да използвате тази страница.