Управителен съвет

Председател: Методия Димитар Секуловски

Методия е роден в Битоля, Македония. В момента е студент в Медицински факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. Завършил е медицинското училище „Д-р Йован Калаузи” в Битоля  (медицинска сестра-брат). Методия е член на общото събрание на СУ, представител от МФ в Студентския съвет на СУ и Председател на Комисията по култура в СС на СУ , член на Факултетния студентски съвет. Човек, който не обещава неща, които не може да направи. ”Безгрешна система няма, но истинска грешка е да не се работи по проблемите.“

Заместник-председателДимитьр Михайлов Михайлов

Секретар: Маргарита Димитрова Вачева

Отговорник – Връзки с обществеността: Карина Красимирова Благоева

Карина е родена в гр. София на 24  октомври 1989 г. Завършила е 33-та Езикова гимназия „Света София“. Студентка е в Медицински факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. Член е на координационния сьвет на Факултетния студентски съвет. Член е на Ротаракт Клуб София – Тангра. „Цени и уважавай мнението на другите, но винаги отстоявай позициите си.”

Отговорник – Комитет по медицинско образование: Теодор Руменов Василев


Теодор е роден в гр. Перник на 7 септември 1988 г. Завършил е Професионална гимназия по икономика с отличие. Работил е в сферата на мобилните комуникации. В момента се обучава във втори курс по специалността Медицина. Председател е на Факултетния студентски съвет и е представител на Факултетния съвет. Отворен е към нови идеи и се ръководи от златното правило: „Колкото повече, толкова повече.

Отговорник – Комитет по обществено здраве: Венелина Иванова

Отговорник – Комитет по репродуктивно здраве и СПИН: Марко Ганчев Ганчев


Марко е от гр. София. В момента е студент във 2-ри курс в специалност Медицина. От 2005 г. работи за програма „ПКХС“ и от 2008 г. за програма „ПКТБ“, реализирани от министерство на здравеопазването. Обучението по медицина за него е възможност да обменя информация и идеи с едни от най-талантливите момчета и момичета в България. Медицинската професия му позволява да разглежда света около себе си от гледни точки, с които други хора не разполагат.


Отговорник – Комитет по научен обмен
: Aся Димчева Атанасова

Ася е родена на 07.01.1988год. Завършва средното си образование в ПМГ“Васил Друмев“-гр. Велико Търново. В момента е студентка в четвърти курс в Медицински факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“. Член е на Факултетния студентски съвет и на две неправителствени организации, занимаващи се с младежки обмени в страната и чужбина.

Отговорник – Комитет по професионален обменПанчо Будинов Панчев

Отговорник – Комитет по човешки права и мир: Пламен Станилов