Контролен съвет

Председател: Петар Митков

Заместник-председател: Велина Георгиева Стоянова

Членове: Анастасия Добре Трифунова, Ваня Митова, Елеонора Далева