Асоциация на студентите по медицина в България - Софийски университет

Анкети

На вниманието ви предлагаме три анкети за трите завършили курса, които ще помогнат да се оцени обучението във факултета ни и ще помогнат за протичането на процеса на акредитация. Целта на анкетите е да създаде ориентировъчна представа за средата и качеството на обучение в МФ при СУ. Анкетите са напълно анонимни и са предназначени само за студенти на МФ при СУ. Необходимо е възможно най-голямо количество колеги да изразят мнението си.

Един студент попълва само анкетата от текущия курс, който е завършил.

Ако не ви преподава съответният асистент или нямате в програмата си съответната избираема дисциплина, изберете от възможните отговори последния: „-“.

Анкета за студенти от първи курс
Анкета за студенти от втори курс
Анкета за студенти от трети курс

При проблеми с анкетите, пишете на Ася Иванова на e-mail: kirande (at) gmail.com

« Предишна публикация

Оставете коментар

  • Добре дошли!

    Добрe дошли в сайта на Асоциацията на студентите по медицина в България към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тук ще откриете информация и новини за дейността и кампаниите на организацията.
  • Искате да станете член?

    Всички студенти по медицина могат да станат членове на АСМБ-СУ. Трябва да изтеглите молба за членство от този адрес (PDF формат), да я принтирате, попълните и да я предадете в стая номер 3 в Деканата на Медицински факултет (ул. Козяк 1) или в офиса на АСМБ-СУ.
  • Искате да предложите проект или кампания?

    За да предложите проект, може да използвате тази страница.