Контакти

Можете да ни намерите на адрес:

1407 София

Ул. „Козяк“ 1

Сградата на Деканата на Медицински факултет,

Стая №10

Телефон: 02/ 960 76 81

E-mail адрес: [email protected]