Мисия и цел

С какво се занимаваме всъщност?

 • Организиране на едномесечни обменни програми и стажове с университети в чужбина.
 • Провеждане на здравни кампании с насоченост към проблемите на общественозначимите заболявания и общественото здраве, например кампании, свързани със СПИН, хипертония, туберкулоза, неопластични заболявания, ХОББ, редки болести; кампании, свързани с човешки права и мир, благотворителни кампании и много други.
 • Организиране на студентски и международни конференции.
 • Участие в международни и национални форуми на студентите по медицина.
 • Организиране на екскурзии, купони.
 • Издаване на студентско списание.

Ако станеш част от нашата организация, освен възможността да срещнеш много и интересни хора, ще спечелиш още:

 • Възможност за пътуване в чужбина при минимални разходи!
 • Допълнителна медицинска квалификация, опит, богато CV!
 • Възможност за научна работа и изяви!
 • Самочувствие, че можеш, че знаеш и че медицината не е само четене на дебели книги, а начин на мислене и начин на живот!
 • Много, много забавление!
Leave a Comment