Как да стана член на АСМБ-СУ?

Член може да бъде всеки студент по медицина в България, независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност. Всеки член има право да участва във всички дейности на Асоциацията и в нейното управление и развитие, като избира и бъде избиран в органите на АСМБ. За да станеш член, трябва да изтеглиш молба за членство от този адрес (в PDF формат), да я попълниш и да я предадеш в стая номер 3 в Деканата на Медицински факултет на ул. Козяк 1 или в офиса на АСМБ-СУ.

Leave a Comment