История

Дейноста на Асоциацията на студентите по медицина в България  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ започва още от Март 2010 години, когато група млади студенти започват съвместна работа. На 28-ми Март същата година на Общото събрание са определени членовете на Управителния  и на Контролния съвет на организацията. На същото събрание е гласуван и приет уставът на АСМБ-СУ.

По това време членовете в организавията наброяват едва 17. Още следващия месец тази цифра нараства с цели 50 пункта и общия брой на членовете за месец Април достига 67.

На 17 Май 2010 год. Управителният съвет организира откриване на зала, предназначена за дейността на АСМБ-СУ.

Благодарение на динамичната работа на младите студенти по медицина от АСМБ-СУ е осъществен и първия проект на организацията – “Ден на спорта”. Тази кампания е определена от вестник „Телеграф“ като „прекрасна благотворителна инициатива“, която бе в помощ на малката Йоана Йорданова от Нови Искър. 5-годишното дете страда от целебрална парализа. Кампанията целя да подпомогне в събирането на необходимите 5000 евро за спешна операция в  Русия. Инициативата бе под формата на футболен турнир, който се проведе на 3оти Май между отбори от студенти и преподаватели от Медицинския факултет. Събраните пари бяха преведени по банков път на сметката за лечението на малката Йоана.

Следва проекта “ Целувка за цигара”, осъществен съвместно със СРИОКОЗ и сладкарница „Пчела“. Кампанията бе по повод 31ви Май „Международният ден за борба с тютюнопушенето“. Целта й бе да изкуши пушача с една целувка – за всяка незапалена цигара се подарява една целувка.

Месец Октомври бе посветен  на проекта: “Връстници обучават връстници”, който бе осъществен съвместно с мрежата „Y-PEER“. Повреме на семинарите са обсъдени собствените нагласи и ценности по отношение на SRH и ХИВ / СПИН, както и проблеми в настоящето здравно образование. Целта на обучението бе да се подобри екипната работа и интерактивните способности на хора в определена работна група.

Асоциацията на студентите по медицина  в България  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел от 15 Септември 2010 год. По настоящем студентите членуващи в нея са 127, като членуването е доброволно и може да участва всеки студент по медицина в България, независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.

Leave a Comment